RemoteAuthenticationApplicationPathsOptions.LogInFailedPath Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví cestu k neúspěšnému přihlášení stránky.

public:
 property System::String ^ LogInFailedPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string LogInFailedPath { get; set; }
member this.LogInFailedPath : string with get, set
Public Property LogInFailedPath As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro