RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions> Třída

Definice

Možnosti vzdáleného ověřování.

generic <typename TRemoteAuthenticationProviderOptions>
 where TRemoteAuthenticationProviderOptions : gcnew()public ref class RemoteAuthenticationOptions
public class RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions> where TRemoteAuthenticationProviderOptions : new()
type RemoteAuthenticationOptions<'RemoteAuthenticationProviderOptions (requires 'RemoteAuthenticationProviderOptions : (new : unit -> 'RemoteAuthenticationProviderOptions))> = class
Public Class RemoteAuthenticationOptions(Of TRemoteAuthenticationProviderOptions)

Parametry typu

TRemoteAuthenticationProviderOptions

Typ základních možností poskytovatele.

Dědičnost
RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions>

Konstruktory

RemoteAuthenticationOptions<TRemoteAuthenticationProviderOptions>()

Vlastnosti

AuthenticationPaths

Získá nebo nastaví RemoteAuthenticationApplicationPathsOptions .

ProviderOptions

Získá nebo nastaví možnosti poskytovatele.

UserOptions

Získá nebo nastaví RemoteAuthenticationUserOptions .

Platí pro