IQueuePolicy Rozhraní

Definice

Zásady zařazení do fronty, které se mají použít s ConcurrencyLimiterMiddleware .

public interface class IQueuePolicy
public interface IQueuePolicy
type IQueuePolicy = interface
Public Interface IQueuePolicy

Metody

OnExit()

Volá se po vrácení úspěšných požadavků ze serveru. Nevolá se pro odmítnuté žádosti.

TryEnterAsync()

Volá se pro každý příchozí požadavek. Když vrátí hodnotu true, požadavek procedes na server. Pokud vrátí hodnotu false, požadavek se okamžitě odmítne.

Platí pro