QueuePolicyOptions.MaxConcurrentRequests Vlastnost

Definice

Maximální počet souběžných požadavků Všechny doplňky se zařadit do fronty na serveru. Tato možnost je vysoce závislá na aplikaci a musí být nakonfigurována aplikací.

public:
 property int MaxConcurrentRequests { int get(); void set(int value); };
public int MaxConcurrentRequests { get; set; }
member this.MaxConcurrentRequests : int with get, set
Public Property MaxConcurrentRequests As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Platí pro