Microsoft.AspNetCore.ConcurrencyLimiter Obor názvů

Obsahuje typy, které se používají k omezení počtu souběžných požadavků povolených v aplikaci.

Třídy

ConcurrencyLimiterMiddleware

Omezuje počet souběžných požadavků povolených v aplikaci.

ConcurrencyLimiterOptions

Určuje možnosti pro ConcurrencyLimiterMiddleware .

QueuePolicyOptions

Určuje možnosti pro IQueuePolicy

Rozhraní

IQueuePolicy

Zásady zařazení do fronty, které se mají použít s ConcurrencyLimiterMiddleware .