HealthCheckMiddleware Třída

Definice

Middleware, který zpřístupňuje odpověď kontroly stavu s koncovým bodem adresy URL.

public ref class HealthCheckMiddleware
public class HealthCheckMiddleware
type HealthCheckMiddleware = class
Public Class HealthCheckMiddleware
Dědičnost
HealthCheckMiddleware

Konstruktory

HealthCheckMiddleware(RequestDelegate, IOptions<HealthCheckOptions>, HealthCheckService)

Vytvoří novou instanci položky HealthCheckMiddleware.

Metody

InvokeAsync(HttpContext)

Zpracuje požadavek.

Platí pro