HelperResult Třída

Definice

Upozornění

This type is for internal use only and will be removed in a future version.

Představuje operaci odloženého zápisu v BaseView .

public ref class HelperResult
public class HelperResult
[System.Obsolete("This type is for internal use only and will be removed in a future version.")]
public class HelperResult
type HelperResult = class
[<System.Obsolete("This type is for internal use only and will be removed in a future version.")>]
type HelperResult = class
Public Class HelperResult
Dědičnost
HelperResult
Atributy

Konstruktory

HelperResult(Action<TextWriter>)

Vytvoří novou instanci položky HelperResult.

Vlastnosti

WriteAction

Metody

WriteTo(TextWriter)

Metoda, která vyvolala k výrobě obsahu z HelperResult .

Platí pro