ResponseCookiesFeature Třída

Definice

Výchozí implementace IResponseCookiesFeature .

public ref class ResponseCookiesFeature : Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IResponseCookiesFeature
public class ResponseCookiesFeature : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IResponseCookiesFeature
type ResponseCookiesFeature = class
    interface IResponseCookiesFeature
Public Class ResponseCookiesFeature
Implements IResponseCookiesFeature
Dědičnost
ResponseCookiesFeature
Implementuje

Konstruktory

ResponseCookiesFeature(IFeatureCollection)

Inicializuje novou ResponseCookiesFeature instanci.

ResponseCookiesFeature(IFeatureCollection, ObjectPool<StringBuilder>)
Zastaralé.

Inicializuje novou ResponseCookiesFeature instanci.

Vlastnosti

Cookies

Platí pro