HeaderDictionary.CopyTo(KeyValuePair<String,StringValues>[], Int32) Metoda

Definice

Zkopíruje HeaderDictionary prvky do jednorozměrné instance pole na zadaném indexu.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, Microsoft::Extensions::Primitives::StringValues>> ^ array, int arrayIndex);
public void CopyTo (System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues>[] array, int arrayIndex);
abstract member CopyTo : System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues>[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues>[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As KeyValuePair(Of String, StringValues)(), arrayIndex As Integer)

Parametry

array
KeyValuePair<String,StringValues>[]

Jednorozměrné pole, které je cílem zadaných objektů zkopírovaných z HeaderDictionary .

arrayIndex
Int32

Index založený na nule v poli array, ve kterém kopírování začíná.

Implementuje

Platí pro