UserStoreBase<TUser,TKey,TUserClaim,TUserLogin,TUserToken>.FindUserAsync(TKey, CancellationToken) Metoda

Definice

Pokud existuje, vraťte uživatele se shodným identifikátorem uživatele.

protected:
 abstract System::Threading::Tasks::Task<TUser> ^ FindUserAsync(TKey userId, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
protected abstract System.Threading.Tasks.Task<TUser> FindUserAsync (TKey userId, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member FindUserAsync : 'Key * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<'User (requires 'User :> Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityUser<'Key>)>
Protected MustOverride Function FindUserAsync (userId As TKey, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of TUser)

Parametry

userId
TKey

ID uživatele

cancellationToken
CancellationToken

CancellationTokenSlouží k šíření oznámení, která by měla být operace zrušena.

Návraty

Task<TUser>

Uživatel, pokud existuje.

Platí pro