RequestCulture Třída

Definice

Podrobnosti o jazykové verzi pro HttpRequest .

public ref class RequestCulture
public class RequestCulture
type RequestCulture = class
Public Class RequestCulture
Dědičnost
RequestCulture

Konstruktory

RequestCulture(CultureInfo)

Vytvoří nový RequestCulture objekt s Culture UICulture vlastnostmi a nastavenými na stejnou CultureInfo hodnotu.

RequestCulture(CultureInfo, CultureInfo)

Vytvoří nový RequestCulture objekt s Culture vlastnostmi a, UICulture které jsou nastaveny na příslušné CultureInfo hodnoty.

RequestCulture(String)

Vytvoří nový RequestCulture objekt s Culture UICulture vlastnostmi a nastavenými na stejnou CultureInfo hodnotu.

RequestCulture(String, String)

Vytvoří nový RequestCulture objekt s Culture vlastnostmi a, UICulture které jsou nastaveny na příslušné CultureInfo hodnoty.

Vlastnosti

Culture

Získá požadavek, který se CultureInfo má použít k formátování.

UICulture

Získá CultureInfo požadavek, který má být použit pro text, tj. Language;

Platí pro