RequestCultureFeature Třída

Definice

Poskytuje informace o jazykové verzi aktuálního požadavku.

public ref class RequestCultureFeature : Microsoft::AspNetCore::Localization::IRequestCultureFeature
public class RequestCultureFeature : Microsoft.AspNetCore.Localization.IRequestCultureFeature
type RequestCultureFeature = class
    interface IRequestCultureFeature
Public Class RequestCultureFeature
Implements IRequestCultureFeature
Dědičnost
RequestCultureFeature
Implementuje

Konstruktory

RequestCultureFeature(RequestCulture, IRequestCultureProvider)

Vytvoří nový RequestCultureFeature se zadaným parametrem RequestCulture .

Vlastnosti

Provider

IRequestCultureProvider, Která určila informace o jazykové verzi žádosti. Pokud je hodnota null , nepoužil se žádný zprostředkovatel a jazyková verze požadavku byla nastavena na hodnotu DefaultRequestCulture .

RequestCulture

RequestCultureŽádosti.

Platí pro