IPageApplicationModelConvention Rozhraní

Definice

Umožňuje přizpůsobení PageApplicationModel .

public interface class IPageApplicationModelConvention : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::IPageConvention
public interface IPageApplicationModelConvention : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageConvention
type IPageApplicationModelConvention = interface
    interface IPageConvention
Public Interface IPageApplicationModelConvention
Implements IPageConvention
Implementuje

Metody

Apply(PageApplicationModel)

Volá se pro použití konvence na PageApplicationModel .

Platí pro