PageConventionCollection.AddFolderApplicationModelConvention(String, Action<PageApplicationModel>) Metoda

Definice

Vytvoří a přidá objekt IPageApplicationModelConvention , který vyvolá akci na PageApplicationModel instancích pro všechny stránky v zadané složce.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::IPageApplicationModelConvention ^ AddFolderApplicationModelConvention(System::String ^ folderPath, Action<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::PageApplicationModel ^> ^ action);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageApplicationModelConvention AddFolderApplicationModelConvention (string folderPath, Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageApplicationModel> action);
member this.AddFolderApplicationModelConvention : string * Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageApplicationModel> -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageApplicationModelConvention
Public Function AddFolderApplicationModelConvention (folderPath As String, action As Action(Of PageApplicationModel)) As IPageApplicationModelConvention

Parametry

folderPath
String

Cesta ke složce vzhledem ke kořenu Razor Pages. např. /Users/

Návraty

IPageApplicationModelConvention

Přidaný IPageApplicationModelConvention .

Platí pro