Controller.ViewData Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví ViewDataDictionary použití v ViewResult a ViewBag .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ ViewData { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary]
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary ViewData { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary>]
member this.ViewData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary with get, set
Public Property ViewData As ViewDataDictionary

Hodnota vlastnosti

ViewDataDictionary
Atributy

Poznámky

Ve výchozím nastavení je tato vlastnost inicializována při IControllerActivator aktivaci řadičů.

Tato vlastnost je k dispozici po aktivaci kontroleru, například v akci kontroleru nebo přepsáním OnActionExecuting(ActionExecutingContext) .

Tato vlastnost může být také k dispozici v rámci testu jednotky, kde je inicializována EmptyModelMetadataProvider .

Platí pro