IAntiforgeryValidationFailedResult Rozhraní

Definice

Představuje IActionResult , který se používá v případě, že se nezdařilo ověření platnosti antipadělání. To může být spárováno s filtry výsledků MVC pro zpracování selhání ověřování.

public interface class IAntiforgeryValidationFailedResult : Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult
public interface IAntiforgeryValidationFailedResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult
type IAntiforgeryValidationFailedResult = interface
    interface IActionResult
Public Interface IAntiforgeryValidationFailedResult
Implements IActionResult
Odvozené
Implementuje

Metody

ExecuteResultAsync(ActionContext)

Spustí operaci výsledku metody akce asynchronně. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce.

(Zděděno od IActionResult)

Platí pro