Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics Obor názvů

Poskytuje typy, které umožňují diagnostiku událostí MVC.

Třídy

AfterActionEventData

Objekt EventData , který nastane po akci.

AfterActionFilterOnActionExecutedEventData

Objekt EventData , který nastane po OnActionExecuted(ActionExecutedContext) .

AfterActionFilterOnActionExecutingEventData

Objekt EventData , který nastane po OnActionExecuting(ActionExecutingContext) .

AfterActionFilterOnActionExecutionEventData

Objekt EventData , který nastane po IActionFilter provedení.

AfterActionResultEventData

Ta EventData , která nastane po vyvolání výsledku akce.

AfterAuthorizationFilterOnAuthorizationEventData

Objekt EventData , který nastane po OnAuthorization(AuthorizationFilterContext) .

AfterControllerActionMethodEventData

Objekt EventData , který nastane po metodě akce kontroleru.

AfterExceptionFilterOnExceptionEventData

Objekt EventData , který nastane po OnException(ExceptionContext) .

AfterHandlerMethodEventData

Objekt EventData , který nastane po volání metody obslužné rutiny.

AfterPageFilterOnPageHandlerExecutedEventData

Objekt EventData , který nastane po provedení obslužné rutiny stránky.

AfterPageFilterOnPageHandlerExecutingEventData

Objekt EventData , který nastane po spuštění obslužné rutiny stránky.

AfterPageFilterOnPageHandlerExecutionEventData

Objekt EventData , který nastane po spuštění obslužné rutiny stránky.

AfterPageFilterOnPageHandlerSelectedEventData

Objekt EventData , který nastane po OnPageHandlerSelected(PageHandlerSelectedContext) .

AfterPageFilterOnPageHandlerSelectionEventData

Objekt EventData , který nastane po výběru obslužné rutiny stránky.

AfterResourceFilterOnResourceExecutedEventData

Objekt EventData , který nastane po OnResourceExecuted(ResourceExecutedContext) .

AfterResourceFilterOnResourceExecutingEventData

Objekt EventData , který nastane po OnResourceExecuting(ResourceExecutingContext) .

AfterResourceFilterOnResourceExecutionEventData

Objekt EventData , který nastane po IResourceFilter provedení.

AfterResultFilterOnResultExecutedEventData

Objekt EventData , který nastane po OnResultExecuted(ResultExecutedContext) .

AfterResultFilterOnResultExecutingEventData

Objekt EventData , který nastane po OnResultExecuting(ResultExecutingContext) .

AfterResultFilterOnResultExecutionEventData

Objekt EventData , který nastane po OnResultExecutionu ResultFilter

AfterViewComponentEventData
AfterViewEventData
AfterViewPageEventData

Objekt EventData , který nastane po zobrazení stránky.

BeforeActionEventData

Objekt EventData , který nastane před akcí.

BeforeActionFilterOnActionExecutedEventData

K EventData tomu, ke kterému dochází před OnActionExecuted(ActionExecutedContext) .

BeforeActionFilterOnActionExecutingEventData

K EventData tomu, ke kterému dochází před OnActionExecuting(ActionExecutingContext) .

BeforeActionFilterOnActionExecutionEventData

Objekt EventData , který nastane před spuštěním IActionFilter .

BeforeActionResultEventData

K EventData tomu dojde před vyvoláním výsledku akce.

BeforeAuthorizationFilterOnAuthorizationEventData

K EventData tomu, ke kterému dochází před OnAuthorization(AuthorizationFilterContext) .

BeforeControllerActionMethodEventData

Objekt EventData , který nastane před metodou akce kontroleru.

BeforeExceptionFilterOnException

K EventData tomu, ke kterému dochází před OnException(ExceptionContext) .

BeforeHandlerMethodEventData

K EventData tomu dojde před voláním metody obslužné rutiny.

BeforePageFilterOnPageHandlerExecutedEventData

Objekt EventData , který nastane před spuštěním obslužné rutiny stránky.

BeforePageFilterOnPageHandlerExecutingEventData

Objekt EventData , který nastane před spuštěním obslužné rutiny stránky.

BeforePageFilterOnPageHandlerExecutionEventData

Objekt EventData , který nastane před spuštěním obslužné rutiny stránky.

BeforePageFilterOnPageHandlerSelectedEventData

K EventData tomu, ke kterému dochází před OnPageHandlerSelected(PageHandlerSelectedContext) .

BeforePageFilterOnPageHandlerSelectionEventData

Objekt EventData , který se vyskytuje před výběrem obslužné rutiny stránky.

BeforeResourceFilterOnResourceExecutedEventData

K EventData tomu, ke kterému dochází před OnResourceExecuted(ResourceExecutedContext) .

BeforeResourceFilterOnResourceExecutingEventData

K EventData tomu, ke kterému dochází před OnResourceExecuting(ResourceExecutingContext) .

BeforeResourceFilterOnResourceExecutionEventData

Objekt EventData , který nastane před spuštěním IResourceFilter .

BeforeResultFilterOnResultExecutedEventData

K EventData tomu, ke kterému dochází před OnResultExecuted(ResultExecutedContext) .

BeforeResultFilterOnResultExecutingEventData

K EventData tomu, ke kterému dochází před OnResultExecuting(ResultExecutingContext) .

BeforeResultFilterOnResultExecutionEventData

Objekt EventData , který se nachází před OnResultExecutionem ResultFilter

BeforeViewComponentEventData
BeforeViewEventData
BeforeViewPageEventData

Objekt EventData , který se nachází před stránkou zobrazení.

EventData

Základní třída, která je pro událost.

ViewComponentAfterViewExecuteEventData
ViewComponentBeforeViewExecuteEventData
ViewFoundEventData
ViewNotFoundEventData

Struktury

EventData.Enumerator

Struktura, která představuje enumerátor