FileResult.ContentType Vlastnost

Definice

Získá hlavičku Content-Type pro odpověď.

public:
 property System::String ^ ContentType { System::String ^ get(); };
public string ContentType { get; }
member this.ContentType : string
Public ReadOnly Property ContentType As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro