FileResult.EnableRangeProcessing Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která umožňuje zpracování rozsahu pro FileResult .

public:
 property bool EnableRangeProcessing { bool get(); void set(bool value); };
public bool EnableRangeProcessing { get; set; }
member this.EnableRangeProcessing : bool with get, set
Public Property EnableRangeProcessing As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Platí pro