FormatFilterAttribute Třída

Definice

Filtr, který použije hodnotu formátu v datech směrování nebo řetězci dotazu k nastavení typu obsahu ObjectResult vráceného z akce.

public ref class FormatFilterAttribute : Attribute, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterFactory
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Method, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public class FormatFilterAttribute : Attribute, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterFactory
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Method, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type FormatFilterAttribute = class
    inherit Attribute
    interface IFilterFactory
    interface IFilterMetadata
Public Class FormatFilterAttribute
Inherits Attribute
Implements IFilterFactory
Dědičnost
FormatFilterAttribute
Atributy
Implementuje

Konstruktory

FormatFilterAttribute()

Vlastnosti

IsReusable

Získá hodnotu, která označuje, zda je výsledek CreateInstance(IServiceProvider) možné znovu použít napříč požadavky.

Metody

CreateInstance(IServiceProvider)

Vytvoří instanci FormatFilter .

Platí pro