FormatterMappings Třída

Definice

Slouží k určení mapování mezi formátem URL a odpovídajícím typem média.

public ref class FormatterMappings
public class FormatterMappings
type FormatterMappings = class
Public Class FormatterMappings
Dědičnost
FormatterMappings

Konstruktory

FormatterMappings()

Metody

ClearMediaTypeMappingForFormat(String)

Vymaže mapování typu média pro formát.

GetMediaTypeMappingForFormat(String)

Získá typ média určeného formátu.

SetMediaTypeMappingForFormat(String, MediaTypeHeaderValue)

Nastaví mapování pro formát na zadaný typ média. Pokud tento formát již existuje, bude typ média přepsán novou hodnotou.

SetMediaTypeMappingForFormat(String, String)

Nastaví mapování pro formát na zadaný typ média. Pokud tento formát již existuje, bude typ média přepsán novou hodnotou.

Platí pro