HttpNoContentOutputFormatter Třída

Definice

Nastaví stavový kód na 204, pokud má obsah hodnotu null.

public ref class HttpNoContentOutputFormatter : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::IOutputFormatter
public class HttpNoContentOutputFormatter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.IOutputFormatter
type HttpNoContentOutputFormatter = class
    interface IOutputFormatter
Public Class HttpNoContentOutputFormatter
Implements IOutputFormatter
Dědičnost
HttpNoContentOutputFormatter
Implementuje

Konstruktory

HttpNoContentOutputFormatter()

Vlastnosti

TreatNullValueAsNoContent

Určuje, zda se má tento formátovací modul vybrat, pokud má vrácená hodnota z akce hodnotu null.

Metody

CanWriteResult(OutputFormatterCanWriteContext)

Určuje, zda toto IOutputFormatter může serializovat objekt zadaného typu.

WriteAsync(OutputFormatterWriteContext)

Zapíše objekt reprezentovaný context vlastností objektu.

Platí pro