JsonOutputFormatter.CreateJsonWriter(TextWriter) Metoda

Definice

Volá se během serializace, aby se vytvořila Newtonsoft.Json.JsonWriter .

protected:
 virtual Newtonsoft::Json::JsonWriter ^ CreateJsonWriter(System::IO::TextWriter ^ writer);
protected virtual Newtonsoft.Json.JsonWriter CreateJsonWriter (System.IO.TextWriter writer);
abstract member CreateJsonWriter : System.IO.TextWriter -> Newtonsoft.Json.JsonWriter
override this.CreateJsonWriter : System.IO.TextWriter -> Newtonsoft.Json.JsonWriter
Protected Overridable Function CreateJsonWriter (writer As TextWriter) As JsonWriter

Parametry

writer
TextWriter

TextWriterPoužívá se k zápisu.

Návraty

Newtonsoft.Json.JsonWriter

Newtonsoft.Json.JsonWriterPoužívá se během serializace.

Platí pro