IMetadataDetailsProvider Rozhraní

Definice

Rozhraní značek pro poskytovatele podrobností metadat o objektech modelu. Implementace by měly implementovat jednu nebo více z IBindingMetadataProvider IDisplayMetadataProvider , a IValidationMetadataProvider .

public interface class IMetadataDetailsProvider
public interface IMetadataDetailsProvider
type IMetadataDetailsProvider = interface
Public Interface IMetadataDetailsProvider
Odvozené

Platí pro