IPropertyValidationFilter Rozhraní

Definice

Kontrakt pro atributy, které určují, zda mají být ověřeny přidružené vlastnosti. Když je atribut použit na vlastnost, systém ověřování zavolá, ShouldValidateEntry(ValidationEntry, ValidationEntry) aby určil, zda má být tato vlastnost ověřena. Při použití na typ, systém ověřování volá ShouldValidateEntry(ValidationEntry, ValidationEntry) pro každou vlastnost, kterou typ definuje, k určení, zda se má ověřit.

public interface class IPropertyValidationFilter
public interface IPropertyValidationFilter
type IPropertyValidationFilter = interface
Public Interface IPropertyValidationFilter
Odvozené

Metody

ShouldValidateEntry(ValidationEntry, ValidationEntry)

Získá informace o tom, zda entry má být ověřen.

Platí pro