ObjectResult.OnFormatting(ActionContext) Metoda

Definice

Tato metoda se volá před zápisem formátovače do výstupního datového proudu.

public:
 virtual void OnFormatting(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionContext ^ context);
public virtual void OnFormatting (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext context);
abstract member OnFormatting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext -> unit
override this.OnFormatting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext -> unit
Public Overridable Sub OnFormatting (context As ActionContext)

Parametry

context
ActionContext

Platí pro