IHtmlHelper.PartialAsync(String, Object, ViewDataDictionary) Metoda

Definice

Vrátí značku HTML pro zadané částečné zobrazení.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^> ^ PartialAsync(System::String ^ partialViewName, System::Object ^ model, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ viewData);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent> PartialAsync (string partialViewName, object model, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary viewData);
abstract member PartialAsync : string * obj * Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent>
Public Function PartialAsync (partialViewName As String, model As Object, viewData As ViewDataDictionary) As Task(Of IHtmlContent)

Parametry

partialViewName
String

Název částečného zobrazení použitého k vytvoření kódu HTML. Nesmí mít hodnotu null.

model
Object

Model, který se má předat do částečného zobrazení.

viewData
ViewDataDictionary

A ViewDataDictionary k předání do částečného zobrazení.

Návraty

Task<IHtmlContent>

TaskV případě dokončení vrátí novou IHtmlContent instanci obsahující vytvořený kód HTML.

Platí pro