TextAreaTagHelper.For Vlastnost

Definice

Výraz, který má být vyhodnocen proti aktuálnímu modelu.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ModelExpression ^ For { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ModelExpression ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ModelExpression ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-for")]
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ModelExpression For { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-for")>]
member this.For : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ModelExpression with get, set
Public Property For As ModelExpression

Hodnota vlastnosti

ModelExpression
Atributy

Platí pro