ViewResult.Model Vlastnost

Definice

Získá datový model zobrazení.

public:
 property System::Object ^ Model { System::Object ^ get(); };
public object Model { get; }
member this.Model : obj
Public ReadOnly Property Model As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Platí pro