NodeServicesOptions(IServiceProvider) Konstruktor

Definice

Vytvoří novou instanci položky NodeServicesOptions.

public:
 NodeServicesOptions(IServiceProvider ^ serviceProvider);
public NodeServicesOptions (IServiceProvider serviceProvider);
new Microsoft.AspNetCore.NodeServices.NodeServicesOptions : IServiceProvider -> Microsoft.AspNetCore.NodeServices.NodeServicesOptions
Public Sub New (serviceProvider As IServiceProvider)

Parametry

serviceProvider
IServiceProvider

Hodnota IServiceProvider

Platí pro