TagHelper.ProcessAsync(TagHelperContext, TagHelperOutput) Metoda

Definice

Asynchronně provede TagHelper s danou a context output .

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ ProcessAsync(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperOutput ^ output);
public virtual System.Threading.Tasks.Task ProcessAsync (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput output);
abstract member ProcessAsync : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> System.Threading.Tasks.Task
override this.ProcessAsync : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function ProcessAsync (context As TagHelperContext, output As TagHelperOutput) As Task

Parametry

context
TagHelperContext

Obsahuje informace přidružené k aktuální značce HTML.

output
TagHelperOutput

Stavový element HTML používaný k vygenerování značky HTML.

Návraty

Task

Při Task dokončení se aktualizuje output .

Implementuje

Poznámky

Ve výchozím nastavení to volá metodu Process(TagHelperContext, TagHelperOutput) .

Platí pro