RouteData Třída

Definice

Informace o aktuální cestě směrování.

public ref class RouteData
public class RouteData
type RouteData = class
Public Class RouteData
Dědičnost
RouteData

Konstruktory

RouteData()

Vytvoří novou instanci RouteData instance.

RouteData(RouteData)

Vytvoří novou instanci RouteData instance s hodnotami zkopírovanými z other .

RouteData(RouteValueDictionary)

Vytvoří novou instanci RouteData instance se zadanými hodnotami.

Vlastnosti

DataTokens

Načte datové tokeny vytvořené trasami v aktuální cestě směrování.

Routers

Načte seznam IRouter instancí v aktuální cestě směrování.

Values

Získá hodnoty vytvořené trasami v aktuální cestě směrování.

Metody

PushState(IRouter, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary)

Vytvoří snímek aktuálního stavu RouteData před připojením router k Routers , sloučením values do Values a sloučením do dataTokens DataTokens .

Zavolejte Restore() na obnovit stav tohoto stavu RouteData ve chvíli volání PushState(IRouter, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary) .

Platí pro