VirtualPathData.DataTokens Vlastnost

Definice

Získá kolekci vlastních hodnot pro Router .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Routing::RouteValueDictionary ^ DataTokens { Microsoft::AspNetCore::Routing::RouteValueDictionary ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteValueDictionary DataTokens { get; }
member this.DataTokens : Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteValueDictionary
Public ReadOnly Property DataTokens As RouteValueDictionary

Hodnota vlastnosti

RouteValueDictionary

Platí pro