HubConnection.KeepAliveInterval Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví interval, ve kterém klient odesílá zprávy nástroje test.

public:
 property TimeSpan KeepAliveInterval { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan KeepAliveInterval { get; set; }
member this.KeepAliveInterval : TimeSpan with get, set
Public Property KeepAliveInterval As TimeSpan

Hodnota vlastnosti

TimeSpan

Poznámky

Odesláním jakékoli zprávy se vrátí časovač na začátek intervalu.

Platí pro