ProjectTargetElement.OnErrors Vlastnost

Definice

Získat enumerátor pro všechny podřízené chybyGet an enumerator over any child onerrors

public:
 property System::Collections::Generic::ICollection<Microsoft::Build::Construction::ProjectOnErrorElement ^> ^ OnErrors { System::Collections::Generic::ICollection<Microsoft::Build::Construction::ProjectOnErrorElement ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.ICollection<Microsoft.Build.Construction.ProjectOnErrorElement> OnErrors { get; }
member this.OnErrors : System.Collections.Generic.ICollection<Microsoft.Build.Construction.ProjectOnErrorElement>
Public ReadOnly Property OnErrors As ICollection(Of ProjectOnErrorElement)

Hodnota vlastnosti

ICollection<ProjectOnErrorElement>

Všechny podřízené elementy s chybami.All child OnError elements.

Platí pro