TargetStartedEventHandler Delegát

Definice

Typ obslužné rutiny pro události TargetStartedType of handler for TargetStarted events

public delegate void TargetStartedEventHandler(System::Object ^ sender, TargetStartedEventArgs ^ e);
public delegate void TargetStartedEventHandler(object sender, TargetStartedEventArgs e);
type TargetStartedEventHandler = delegate of obj * TargetStartedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub TargetStartedEventHandler(sender As Object, e As TargetStartedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
TargetStartedEventArgs

Obsahující TargetStartedEventArgs data události.A TargetStartedEventArgs that contains the event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro