AspNetCompiler.AllowPartiallyTrustedCallers Vlastnost

Definice

Je-li tento parametr zadán, bude sestavení se silným názvem umožňovat částečně důvěryhodné volající.If specified, the strong-name assembly will allow partially trusted callers.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool AllowPartiallyTrustedCallers { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowPartiallyTrustedCallers { get; set; }
member this.AllowPartiallyTrustedCallers : bool with get, set
Public Property AllowPartiallyTrustedCallers As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud AllowPartiallyTrustedCallersAttribute by měla být použita na silně pojmenované sestavení, které Aspnet_compiler.exe generuje; jinak false .true if the AllowPartiallyTrustedCallersAttribute should be applied to the strongly named assembly that Aspnet_compiler.exe generates; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost musí být kombinována s KeyFile KeyContainer vlastnostmi nebo.This property must be combined with the KeyFile or KeyContainer properties.

Platí pro