AspNetCompiler.Debug Vlastnost

Definice

Pokud má program Debug hodnotu true, budou informace o ladění generovány během kompilace.If Debug is true, then the debug information will be emitted during compilation.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool Debug { bool get(); void set(bool value); };
public bool Debug { get; set; }
member this.Debug : bool with get, set
Public Property Debug As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud informace o ladění (. Soubor PDB) je generován během kompilace; v opačném případě false .true if the debug information (.PDB file) is emitted during compilation; otherwise, false.

Poznámky

Výchozí hodnota je false.The default value is false.

Platí pro