AspNetCompiler.KeyContainer Vlastnost

Definice

Určuje kontejner klíče se silným názvem.Specifies a strong name key container.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ KeyContainer { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string KeyContainer { get; set; }
member this.KeyContainer : string with get, set
Public Property KeyContainer As String

Hodnota vlastnosti

String

true Pokud AssemblyKeyNameAttribute by měla být použita na zkompilované sestavení; v opačném případě false .true if the AssemblyKeyNameAttribute should be applied to the compiled assembly; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost musí být kombinována s AllowPartiallyTrustedCallers vlastností.This property must be combined with AllowPartiallyTrustedCallers property.

Platí pro