AspNetCompiler.MetabasePath Vlastnost

Definice

Úplná cesta k metabázi služby IIS aplikace.The full IIS metabase path of the application. Tento přepínač nelze kombinovat s možností virtualPath nebo PhysicalDir.This switch cannot be combined with the virtualPath or PhysicalDir option.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ MetabasePath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string MetabasePath { get; set; }
member this.MetabasePath : string with get, set
Public Property MetabasePath As String

Hodnota vlastnosti

String

Úplná cesta k metabázi služby IIS aplikace.The full IIS metabase path of the application.

Platí pro