AspNetCompiler.PhysicalPath Vlastnost

Definice

Fyzická cesta aplikace, která má být zkompilována.The physical path of the application to be compiled. Pokud chybí physicalDir, použije se k vyhledání aplikace metabáze IIS.If physicalDir is missing, the IIS metabase is used to locate the application.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ PhysicalPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PhysicalPath { get; set; }
member this.PhysicalPath : string with get, set
Public Property PhysicalPath As String

Hodnota vlastnosti

String

Fyzická cesta aplikace, která má být zkompilována.The physical path of the application to be compiled.

Poznámky

Pokud tato vlastnost chybí, použije se k vyhledání aplikace metabáze IIS.If this property is missing, the IIS metabase is used to locate the application.

Platí pro