AssignProjectConfiguration.CurrentProjectPlatform Vlastnost

Definice

Platforma aktuálního projektu.The current project's platform.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ CurrentProjectPlatform { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string CurrentProjectPlatform { get; set; }
member this.CurrentProjectPlatform : string with get, set
Public Property CurrentProjectPlatform As String

Hodnota vlastnosti

String

Vrátí platformu aktuálního projektu.Returns the current project's platform.

Platí pro