AssignTargetPath.AssignedFiles Vlastnost

Definice

Výsledný seznam souborůThe resulting list of files.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property cli::array <Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^> ^ AssignedFiles { cli::array <Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^> ^ get(); };
[Microsoft.Build.Framework.Output]
public Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[] AssignedFiles { get; }
[<Microsoft.Build.Framework.Output>]
member this.AssignedFiles : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[]
Public ReadOnly Property AssignedFiles As ITaskItem()

Hodnota vlastnosti

ITaskItem[]
Atributy

Platí pro