GenerateDeploymentManifest Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci GenerateDeploymentManifest třídy.Initializes a new instance of the GenerateDeploymentManifest class.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 GenerateDeploymentManifest();
public GenerateDeploymentManifest ();
Public Sub New ()

Platí pro