GenerateDeploymentManifest.SupportUrl Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví odkaz, který se zobrazí v dialogovém okně Odinstalovat nebo změnit program pro aplikaci.Gets or sets the link that appears in the Uninstall or change a program dialog box for the application. Zadaná hodnota by měla být úplná adresa URL nebo cesta UNC.The specified value should be a fully qualified URL or UNC path.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ SupportUrl { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string SupportUrl { get; set; }
member this.SupportUrl : string with get, set
Public Property SupportUrl As String

Hodnota vlastnosti

String

Odkaz, který se zobrazí v dialogovém okně Odinstalovat nebo změnit program pro aplikaciThe link that appears in the Uninstall or change a program dialog box for the application.

Platí pro