GenerateManifestBase.Execute Metoda

Definice

Spustí úlohu GenerateManifestBase .Executes the GenerateManifestBase task.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 override bool Execute();
public override bool Execute ();
override this.Execute : unit -> bool
Public Overrides Function Execute () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud bylo provádění úlohy úspěšné; v opačném případě false .true if task execution succeeded; otherwise, false.

Platí pro