IFixedTypeInfo Rozhraní

Definice

Původní rozhraní volání ITypeInfo v modulu CLR má nesprávné definice pro GetRefTypeOfImplType a GetRefTypeInfo.The original ITypeInfo interface in the CLR has incorrect definitions for GetRefTypeOfImplType and GetRefTypeInfo. Používá čísla pro zařazování popisovačů, což způsobí selhání v 64 bitových systémech.It uses ints for marshalling handles which will result in a crash on 64 bit systems. Toto je dočasné rozhraní pro použití, dokud není opraveno v modulu CLR.This is a temporary interface for use until the one in the CLR is fixed. Když se to může vrátit zpátky k používání volání ITypeInfo.When it is we can go back to using ITypeInfo.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public interface class IFixedTypeInfo
[System.Runtime.InteropServices.Guid("00020401-0000-0000-C000-000000000046")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface IFixedTypeInfo
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("00020401-0000-0000-C000-000000000046")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)>]
type IFixedTypeInfo = interface
Public Interface IFixedTypeInfo
Atributy

Metody

AddressOfMember(Int32, INVOKEKIND, IntPtr)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu AddressOfMember(Int32, INVOKEKIND, IntPtr) .For a description of this member, see AddressOfMember(Int32, INVOKEKIND, IntPtr).

CreateInstance(Object, Guid, Object)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu CreateInstance(Object, Guid, Object) .For a description of this member, see CreateInstance(Object, Guid, Object).

GetContainingTypeLib(ITypeLib, Int32)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetContainingTypeLib(ITypeLib, Int32) .For a description of this member, see GetContainingTypeLib(ITypeLib, Int32).

GetDllEntry(Int32, INVOKEKIND, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetDllEntry(Int32, INVOKEKIND, IntPtr, IntPtr, IntPtr) .For a description of this member, see GetDllEntry(Int32, INVOKEKIND, IntPtr, IntPtr, IntPtr).

GetDocumentation(Int32, String, String, Int32, String)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetDocumentation(Int32, String, String, Int32, String) .For a description of this member, see GetDocumentation(Int32, String, String, Int32, String).

GetFuncDesc(Int32, IntPtr)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetFuncDesc(Int32, IntPtr) .For a description of this member, see GetFuncDesc(Int32, IntPtr).

GetIDsOfNames(String[], Int32, Int32[])

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetIDsOfNames(String[], Int32, Int32[]) .For a description of this member, see GetIDsOfNames(String[], Int32, Int32[]).

GetImplTypeFlags(Int32, IMPLTYPEFLAGS)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetImplTypeFlags(Int32, IMPLTYPEFLAGS) .For a description of this member, see GetImplTypeFlags(Int32, IMPLTYPEFLAGS).

GetMops(Int32, String)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetMops(Int32, String) .For a description of this member, see GetMops(Int32, String).

GetNames(Int32, String[], Int32, Int32)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetNames(Int32, String[], Int32, Int32) .For a description of this member, see GetNames(Int32, String[], Int32, Int32).

GetRefTypeInfo(IntPtr, IFixedTypeInfo)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Načte popisy odkazovaného typu, pokud popis typu odkazuje na jiné popisy typů.Retrieves the referenced type descriptions if a type description references other type descriptions.

GetRefTypeOfImplType(Int32, IntPtr)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Načte popis typu implementovaných typů rozhraní, pokud popis typu popisuje třídu COM.Retrieves the type description of the implemented interface types if a type description describes a COM class.

GetTypeAttr(IntPtr)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetTypeAttr(IntPtr) .For a description of this member, see GetTypeAttr(IntPtr).

GetTypeComp(ITypeComp)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetTypeComp(ITypeComp) .For a description of this member, see GetTypeComp(ITypeComp).

GetVarDesc(Int32, IntPtr)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetVarDesc(Int32, IntPtr) .For a description of this member, see GetVarDesc(Int32, IntPtr).

Invoke(Object, Int32, Int16, DISPPARAMS, IntPtr, IntPtr, Int32)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu Invoke(Object, Int32, Int16, DISPPARAMS, IntPtr, IntPtr, Int32) .For a description of this member, see Invoke(Object, Int32, Int16, DISPPARAMS, IntPtr, IntPtr, Int32).

ReleaseFuncDesc(IntPtr)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ReleaseFuncDesc(IntPtr) .For a description of this member, see ReleaseFuncDesc(IntPtr).

ReleaseTypeAttr(IntPtr)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ReleaseTypeAttr(IntPtr) .For a description of this member, see ReleaseTypeAttr(IntPtr).

ReleaseVarDesc(IntPtr)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ReleaseVarDesc(IntPtr) .For a description of this member, see ReleaseVarDesc(IntPtr).

Platí pro