ManagedCompiler.CodePage Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví znakovou stránku, která se má použít pro všechny soubory zdrojového kódu v kompilaci.Gets or sets the code page to use for all source code files in the compilation.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property int CodePage { int get(); void set(int value); };
public int CodePage { get; set; }
member this.CodePage : int with get, set
Public Property CodePage As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Znaková stránka, která se má použít pro všechny soubory zdrojového kódu v kompilaciThe code page to use for all source code files in the compilation.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro