ManagedCompiler.FileAlignment Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu označující, kde se mají zarovnat oddíly výstupního souboru.Gets or sets a value indicating where to align the sections of the output file.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property int FileAlignment { int get(); void set(int value); };
public int FileAlignment { get; set; }
member this.FileAlignment : int with get, set
Public Property FileAlignment As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Hodnota, která označuje, kde se mají zarovnat oddíly výstupního souboru.A value indicating where to align the sections of the output file.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro