ManagedCompiler.ListHasNoDuplicateItems(ITaskItem[], String) Metoda

Definice

Určuje, zda existují v zadaném parametru úlohy nějaké duplicitní položky.Determines if any duplicate items exist in the specified task parameter.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 bool ListHasNoDuplicateItems(cli::array <Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^> ^ itemList, System::String ^ parameterName);
protected bool ListHasNoDuplicateItems (Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[] itemList, string parameterName);
member this.ListHasNoDuplicateItems : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[] * string -> bool
Protected Function ListHasNoDuplicateItems (itemList As ITaskItem(), parameterName As String) As Boolean

Parametry

itemList
ITaskItem[]

Seznam položek, které mají být prověřeny pro duplicity.The list of items to examine for duplicates.

parameterName
String

Název parametru, který obsahuje itemList .The name of the parameter that contains the itemList.

Návraty

Boolean

truePokud seznam položek neobsahuje žádné duplicity; v opačném případě false .true if the item list contains no duplicates; otherwise, false.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro